Požehnané vánoční svátky

12/12/2013 


Radostné prožití svátků vánočních a v novém roce zdraví, štěstí a jen samé krásné zážitky přejeme všem příznivcům, klientům, dobrovolníkům a zaměstnancům Maltézské pomoci.