Požehnané vánoční svátky

Pobočka Praha 12. 12. 2013 


Radostné prožití svátků vánočních a v novém roce zdraví, štěstí a jen samé krásné zážitky přejeme všem příznivcům, klientům, dobrovolníkům a zaměstnancům Maltézské pomoci.