Zanedlouho to bude rok, co jsem se rozhodla stát dobrovolníkem. Co mě k tomu vedlo? Touha pomáhat, být nápomocná lidem, kteří v životě neměli tolik štěstí, získat novou zkušenost a perspektivu. Solidarita a vzájemná pomoc jsou stavebními kameny pro existenci lidské společnosti. Život každého z nás je závislý na jednání a kontaktu s ostatními. Neboť štěstí druhých je i naše štěstí, stejně tak jako smutek druhých činí i nás smutnými. 

 

„Největším bohatstvím člověka jsou lidské vztahy.“ Antoine de Saint-Exupéry

 

Díky dobrovolnictví jsem poznala, jak vypadá bezpodmínečná vděčnost, pokora a skromnost. Když jsem k paní K začala chodit, byla po těžkém úrazu. Neměla kolem sebe nikoho, kdo by ji pomohl, dělal společnost a krátil tak její dlouhé dny. S každým dalším týdnem se náš vztah víc a víc prohluboval. Ze začátku jsme si jen povídaly, protože to bylo to hlavní, co paní K potřebovala. Vypovídat se. Postupně jsme začaly chodit i na procházky, do parku, do obchodu nebo jsme prodávaly nepotřebné věci na internetu. Zařídily jsme i připojení k internetu, a tak jsem paní K nainstalovala počítač a ukázala jí jednoduché zacházení. Dobrovolnictví mi dalo podnět k zamyšlení se nad tím, kolik věcí bereme jako samozřejmost. Uvědomila jsem si jaké mám štěstí, jak důležité je být obklopen rodinou a přáteli, a že většinu času trávím tím, že řeším malicherné problémy. 

 

Zuzana Marková

Dobrovolnice Zuzana

 

Kdybych měla říct, zda mi dobrovolnictví něco vzalo, těžko bych hledala odpověď. Naopak, získala jsem cenné zkušenosti a zažila hřejivý pocit potřebnosti a sounáležitosti. Za celou dobu jsem ani jednou nelitovala, že jsem do toho šla. Věřím, že dobrovolnictví je tmelem, který dokáže lidi spojovat, naplnit jejich život láskou a radostí. A tak bych chtěla vybídnout i Vás. Pojďme si vzájemně pomáhat a dělat ze světa lepší místo. 

Autor: Zuzana Marková (Dobrovolnice v programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením)

Dobrovolnické aktivity a programy jsou podpořeny z veřejné zakázky Olomouckého kraje: „Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II.“

Projekt „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na
zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995, je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost.