Od anonymního dárce jsme obdrželi darem přes 40 petrklíčů. Květiny byly postupně rozdány během měsíce dubna klientům osobní asistence v Olomouci. Květiny udělaly radost mnoha seniorům v naší službě. Za tento dar jménem všech obdarovaných klientů velice děkujeme.

Autor: Anežka Svobodníková