Osobní asistence

Osobní asistence je terénní placená sociální služba poskytovaná 7 dní v týdnu, 24 hod. denně, na celém území Olomouce, po domluvě i v jejím okolí. Osobní asistentky a asistenti jsou proškoleni pomáhat s úctou a laskavostí klientům v oblastech, ve kterých potřebuje pomoc druhé osoby. Posláním služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností setrvat v jejich přirozeném prostředí a pomoci jim s činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně. Osobní asistenci nabídla poprvé Maltézská pomoc v roce 2010. Jedná se o registrovanou službu dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Provozní doba kanceláře – kontakty

PO–PÁ: 8:00–15:30 hod (dle telefonické domluvy i jindy)
Kontaktní dny pro osobní návštěvu: PO, ST: 09:00–17:00 (dle telefonické domluvy i jindy)
Wurmova 7, Olomouc

Klientům poskytujeme tyto služby

V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

 • pomoc při pohybu a přesunech
 • pomoc s přípravou a podáním stravy
 • pomoc s osobní hygienou
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky doprovody na nákup, za kulturou, na návštěvy), 
 • podpora k  aktivitě formou sociálně aktivizační a terapeutické činnosti ( rozvíjení paměti, povídání a naslouchání, hraní společenských her a jiných činností vedoucí k rozvoji kognitivních schopností  a sebedůvěry), 
 • doprovod na úřad, pomoc s vyřízením příspěvku na péči 
 • poskytování základního sociálního poradenství.

Činnosti poskytované touto službou by měly směřovat k tomu, aby udržovaly a rozvíjely samostatnost klienta. Detailní popis poskytovaných činností.

„Podporujeme Vaši samostatnost a soběstačnost.“

Cíle služby

 • umožnit klientovi žít v přirozeném prostředí 
 • pomoci klientovi při zajištění běžných každodenních činností, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránila snížená soběstačnost nebo vysoký věk,
 • podpořit zároveň rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností klienta,
 • poskytovat službu, se kterou budou klienti spokojeni a naplňovat heslo „pomáháme s úctou a laskavostí“.

Cílové skupiny

Zásady naší služby

Jak požádat o službu?

Naši sociální pracovníci seznámí zájemce s nabídkou, možnostmi a podmínkami poskytované služby a dále zjistí, co konkrétně od služby zájemce očekává a zda mu poskytnutí služby může pomoci při řešení nepříznivé sociální situace. Jednání se zájemcem o službu probíhá vždy formou, která je zájemci srozumitelná a pochopitelná a zohledňuje jeho individuální potřeby. Pokud se zájemce rozhodne pro spolupráci, je domluvena osobní schůzka v místě jeho bydliště a v případě vzájemného souhlasu, podepsána smlouva. Pokud má služba plnou kapacitu, je zájemci nabídnuto zařazení do pořadníku.

Základní informace o službě

Naši osobní asistenti

Službu vykonávají odborně vyškolení pracovníci, osobní asistenti, kteří ke klientovi docházejí dle předem domluveného harmonogramu služeb. U klienta se zpravidla střídají dva i více asistentů (podle počtu objednaných hodin), aby byli v případě nouzové situace zastupitelní. Hlavním záměrem je, aby tým asistentů zůstal u daného klienta co nejvíce stabilní. Osobní asistenti jsou v pravidelném kontaktu s koordinátory, společně řeší průběh služby u klientů a spolupracují na kvalitě poskytované podpory. Asistenti jsou podporování v dalším vzdělávání a pravidelně supervidováni.

V čem jsou naši asistenti jedineční?

“Pomáháme s úctou a laskavostí.”

Úhrady za službu

Služba je poskytovaná za úhradu  a klient se na službě finančně podílí. Cena za službu je účtována dle platného Ceníku služby. Finanční spoluúčast klienta na službě se vypočítává na základě počtu skutečně odebraných hodin služby.

Osobní asistence není zdravotní služba a nelze ji zaplatit ze zdravotního pojištění. Lze na ni ale čerpat příspěvek na péči. Podle míry soběstačnosti klienta může být přiznán příspěvek v rozmezí 880Kč až 19200Kč. Rádi vám s vyřízením pomůžeme. Osobní asistence vhodně doplňuje péči rodiny nebo domácí ošetřovatelské či hospicové péče nebo pečovatelské služby.

Ostatní dokumenty

Osobní asistence je podporována z dotací Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce. Zdárně se rozvíjí i díky sponzorům a dárcům.

olomouc logo

olomoucký kraj loho