Centrum Olomouc

Osobní asistence

Osobní asistence poskytovaná Maltézskou pomocí v Olomouci nabídla poprvé své služby v roce 2010. Jedná se o registrovanou službu dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Poskytujeme péči v domácím prostředí 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Pomáháme všem lidem bez rozdílu. Zejména seniorům se sníženou schopností pohybu, osobám trpícím Alzheimerovou demencí či Parkinsonovou nemocí, artrózou i po mozkové mrtvici.

V ČEM JSME JEDINEČNÍ?

Naši asistenti s vámi pracují s úctou, respektují vaše požadavky na místo a čas poskytované péče.

Naši asistenti se o vás postarají v domácím prostředí, při vyřizování pochůzek na úřadě nebo při návštěvě kulturního zařízení nebo bohoslužby.

Naši asistenti dokážou pracovat s invalidním vozíkem i zajistit osobní hygienu na lůžku, naučí se zacházet s vašimi kompenzačními pomůckami, dokážou vám být oporou na procházce nebo vám zajistí nákup, jaký si přejete. Dokážou udržet váš byt v pořádku a pěkně uklizený.

Naši asistenti vám jsou na blízku, když si chcete popovídat, umí naslouchat vašim bolestem a trápením.

S čím vám pomůžeme?

 • s péčí o sebe, oblékáním, polohováním
 • s osobní hygienou či koupáním
 • s vařením, přípravou a podáním jídla
 • s úklidem domácnosti
 • s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou, sportem nebo na bohoslužby
 • s nasloucháním a psychickou podporou při vážných životních událostí
 • s dalšími úkony každodenního života

Pro koho je služba určena

Všem lidem, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale jejich zdravotní omezení vyžaduje pomoc druhé osoby. 

 • Osobám se sníženou soběstačností dětem od 1 roku, dospělým a seniorům
 • Osobám s tělesným postižením
 • Osobám s mentálním postižením
 • Osobám s chronickým onemocněním

Kdo jsou osobní asistenti

Naši osobní asistenti jsou spolehliví, zodpovědní, empatičtí. Na tyto i další vlastnosti je kladen důraz už při jejich výběru. Mají mnoho cenných zkušeností z praxe.

Pro nás jsou osobní asistenti důležitými lidmi, o které co nejlépe pečujeme, aby potom oni mohli poskytovat profesionální péči vám. Poskytujeme podporu formou konzultací, supervizí a dalšího vzdělávání, které přispívá ke zlepšování kvality služby.

Co byste ještě měli vědět?

Osobní asistence je poskytována v Olomouci a okolních obcích v dosahu městské dopravy a platit ji můžete z příspěvku na péči, o který je třeba požádat na příslušném sociálním odboru.

Osobní asistence není zdravotní péče a nelze ji platit ze zdravotního pojištění. Lze na ni ale čerpat příspěvek na péči. Podle míry vaší nesoběstačnosti vám může být přiznán příspěvek v rozmezí 800 Kč až 19 200Kč. Zprostředkujeme poradenství v oblasti příspěvku na péči, o dalších sociálních službách a o vhodných kompenzačních pomůckách.

Osobní asistence vhodně doplňuje péči rodiny nebo domácí ošetřovatelské či hospicové péče nebo pečovatelské služby.

„Denně řešíme vaše starosti.“
„Pomáháme v péči o Vaše blízké.“
„Podporujeme vaši samostatnost a soběstačnost.“

Projekt finančně podporuje

olomoucký kraj lohoolomouc logo