V třetím červencovém týdnu, 11. – 17. 7. 2015, jsme opět zrealizovali letní tábor pro děti z pěstounských rodin a děti ohrožené sociálním vyloučením z Olomouce a blízkého okolí, tzv. prázdninový preventivní pobyt. Letos se ho zúčastnilo celkem 22 táborníků, z toho 13 chlapců a 9 děvčat, a staralo se o ně 6 vedoucích. Ubytování a stravu jsme měli zajištěnou na chatě Smrčník v Lipové-lázních (Jeseníky).

Táborovým tématem bylo studium na Škole čar a kouzel v Bradavicích, a tak se z táborníků stali prázdninoví studenti, kteří si však kupodivu vyučování velmi užívali a nasbírali do svých studentských knížek spoustu pěkných známek. Studenti byli rozděleni do čtyř kolejí (Havraspár, Mrzimor, Nebelvír a Zmijozel), ve kterých sbírali body jak jednotlivě, za individuální přínos a mimořádné aktivity, tak také společně, za týmovou práci ve vyučování a umístění při různých hrách. Mezi studenty se staly velmi oblíbenými také famfrpálové turnaje, ve kterých se utkali na vlastnoručně vyrobených košťatech. Studenti se zároveň zasloužili o záchranu bradavické školy od temných sil, když je k tomu vyzval Harry Potter, který nemohl přijet osobně. V závěru letního „školního roku“ všichni úspěšně napsali závěrečné kouzelnické testy, dostali vysvědčení a utkali se o školní pohár, který letos připadl havraspárské koleji.

Za tuto příležitost vyrazit s dětmi do přírody, nabídnout jim nové zážitky, zkušenosti a prostor pro kamarádství, seberealizaci, týmovou spolupráci a spoustu dalších přínosů, které pro děti i pro nás (jako klíčové pracovníky) z tábora vzejdou, chceme moc poděkovat všem, kteří nás podpořili nejrůznějšími formami: ať již finančně, materiálně, nápady, modlitbou… Tedy DĚKUJEME!

Děti si tábor moc užily a již teď se těší na další společné akce – jarní prázdniny, příští tábor apod. A my věříme, že bude v našich možnostech tyto pobyty i nadále pořádat, zvlášť když zřetelně vnímáme jejich pozitivní dopad na vývoj dětí, kteří se jich účastní.

 

Andrea Holubcová

2 3 4 5 61