I v letošním roce máte možnost ocenit významné dobrovolníky Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2020. Letošní předávání cen se v Olomouckém arcibiskupském paláci uskuteční v prosinci již podesáté! Veřejnosti může do 31. října nominovat osoby z Olomouckého kraje, které si za svoji významnou dobrovolnickou činnost zaslouží ocenění.

Čas máte do konce října
I vy můžete nominovat osoby, které se ve vaší obci zasloužily o rozvoj společnosti, kultury, kultivaci veřejného prostředí či se staraly o druhé osoby, ať již při výchově mládeže či při pomoci seniorům. Nově můžete nominovat i osoby, které se na dobrovolnické činnosti podíleli významně během probíhající pandemie nového typu koronaviru. Na webu www.kresadlo-ok.cz naleznete nominační formulář a pravidla, jak dobrovolníka přihlásit. Též jsou zde kategorie, do kterých je možné dobrovolníky zařadit.

Podmínkou je, aby nominovaný dobrovolník byl se svojí nominací seznámen a souhlasil s ní. Dále je potřeba zaslat do 31. října 2020 nominační formulář e-mailem na kresadlo-[email protected] a též tištěnou formou na Maltézskou pomoc se sídlem v Olomouci na adrese Wurmova 7.

Nominace, které budou zaslány pouze elektronicky nebudou přijaty k hodnocení.

ezgif.com-webp-to-png.png

Došlé nominace posoudí hodnotící komise a vybere deset dobrovolníků, kteří obdrží cenu Křesadlo za rok 2020. V případě dotazů se neváhejte obrátit na koordinátora oceňování Karla Čapku: karel.capka@maltezskapomoc.cz, 605 228 161.

kresadlo_logo_2020.png
Autor: Karel Čapka