Nevládní organizace se v reakci na povodně na Uničovsku a Šumpersku dohodly na pomoci zaplaveným. Jejich pracovníci společně navštívili 466 domácností, ze kterých bylo 160 zaplaveno v obytné části domu. Kromě finančních příspěvků nejohroženějším pomohou s vyčištěním více než 300 studní. Na pomoc vybraly některé ze zapojených organizací od dárců necelých 2,8 milionu korun.

Spolu s  místními hasičskými sbory pomáhaly po osmém červnu i nevládní organizace ADRA, Červený kříž, Člověk v tísni, Diakonie, Charita a Maltézská pomoc. Už v prvních dnech po záplavě distribuovali jejich pracovníci a dobrovolníci pitnou vodu, pomáhali s odklízením bahna, zapůjčili nebo darovali místním dezinfekční a čistící prostředky, vysoušeče, nářadí,  kolečka, lopaty nebo popelnice, které jim odplavila voda. Maltézská pomoc poslala do zasažené oblasti dvě sociální pracovnice, které spolu s dalšími 19 dvojicemi sociálních pracovníků z dalších organizací pomáhaly u poškozených spoluobčanů.

V rámci společného mapování později navštívili 466 domácností a u 160 z nich konstatovali zaplavení obytných částí domu. Desítkám z nich poskytovali psychosociální pomoc.

Celkem se do pomoci místním zapojilo 167 dobrovolníků a pracovníků charitativních organizací, kteří při odklízení či mapování následků odpracovali přes 4200 hodin. Navíc přímo v terénu pomáhalo 24 dobrovolníků a skautů koordinovaných Červeným křížem, kteří na místě vypomáhali celý týden, a 30 pracovníků koordinovaných Charitou. Téměř dva týdny pomáhalo v obci Šumvald také 25 dobrovolníků Diakonie, kteří odklízeli povodňové škody především v domácnostech seniorů, a také 30 dobrovolníků, kteří se přihlásili přes humanitární organizaci ADRA.  

 „Naše pomoc má i psychologický aspekt v tom, že lidé zasažení povodněmi vidí, že přicházejí dobrovolníci, kteří jim ve svém volném čase chtějí pomáhat. Byla to pro ně vzpruha, že v tom nejsou sami a že jsou druzí solidární,“ hodnotí dvoutýdenní působení na Olomoucku vedoucí humanitární pomoci pro Českou republiku Jarmila Dvořáková z Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Na povodňových účtech charitativních organizací se zatím sešlo necelých 2,8  milionu korun. Z toho na účtu Charity 938 tisíc korun, 170 tisíc korun na kontu Diakonie a na sbírce Adry 375 tisíc korun. Člověk v tísni přispěje na pomoc 300 tisíci z Klubu přátel určeného na rychlou humanitární pomoc. Nadace ČEZ podpořila čištění studní jako jediného zdroje pitné vody zaplaveným obyvatelům částkou 1 milion korun. 

Studny jsou pro většinu místních jediným zdrojem pitné vody 

Charita lidem poskytla několik desítek vysoušečů, techniku na odklízení bahna, dezinfekční a čistící prostředky, různé druhy nářadí jako hrábě, lopaty, kartáče apod. „Provedli jsme šetření ve 122 domácnostech a v současnosti se zaměřujeme na 30 nejpostiženějších rodin, s kterými nadále zůstáváme v kontaktu,“ říká Dagmar Jurčíková z arcidiecézní charity Olomouc. „Ve většině případů je stále nutné vysušit zdivo a podlahy a následně připravit harmonogram k zajištění oprav domů,“ upřesňuje Jurčíková s tím, že řada domácností vítá jejich zkušenosti z dřívějších povodní.

Zdroj: Člověk v tísni

Na páteční schůzce se nevládní organizace dohodly na základním rozdělení pomoci. Charita Šternberk a Diakonie pomůže především ohroženým a sociálně slabým skupinám obyvatel finančním příspěvkem. ADRA se spolu s Člověkem v tísni bude věnovat čištění zaplavených studní.

Podle posledních informací bylo povodněmi znehodnoceno 350 až 400 zaplavených studní, které jsou pro řadu domácností důležitým zdrojem pitné vody.  Nevládní organizace se od začátku zaměřovaly na zajištění pitné vody a ve společném šetření zmapovaly počet znečištěných studní, které jsou pro velkou část místních jediným zdrojem pitné vody. 

Cena vyčištění jedné studny se pohybuje mezi 3 a 4 tisíci Kč a vzorek rozboru vody se pohybuje okolo 1 100 korun. Zasažení obyvatelé mají celou řadu dalších nákladů a ušetření nákladů za studnu a za rozbor vody znamená významnou úsporu,“ říká Josef Koláček z humanitární organizace ADRA. „Zatím ještě jednáme s dárci a předpokládáme, že v průběhu následujících 14 dnů vybereme firmy, které budou čištění provádět,“ dodává Koláček.

Organizace naostro využily nové humanitární aplikace

Mapování postižených domácností probíhalo koordinovaně pomocí nově vyvinuté aplikace Ispecto pro mobilní telefony a tablety. „Po zkušenostech z povodní v roce 2013 jsme ve spolupráci s Člověkem v tísni začali pracovat na vývoji aplikace, kterou podpořil i Hasičský záchranný sbor ČR a Nadace ČEZ. V průběhu letošních povodní v okolí Uničova jsme ji poprvé využili v ´ostrém´ nasazení,“ říká koordinátor povodňového týmu Adry Josef Koláček. „Ukázalo se, že aplikace využívané při humanitární pomoci v zahraničí mají své místo i v Česku. Na začátku jsme si spolu se zástupci hasičského záchranného sboru a starosty rozdělili místa pro působení týmů a mohli postupovat podle jednotné metodiky dotazování,“ dodává ředitel olomoucké pobočky Člověka v tísni Michal Láš. 

Nově vyvinutou aplikaci pro sběr dat z šetření si vyzkoušel také Český červený kříž, který se do pomoci zapojil hned od začátku záplav. Aktivoval své oblastní spolky, vytvořil intervenční jednotky v obcích Oskava a Šumvald a zapojil do spolupráce také místní skautský oddíl. „Našimi úkoly bylo jednak šetření pro potřeby veřejné správy, kdy jsme navštívili cca 280 domácností,  v 25 případech jsme poskytovali první pomoc a v Oskavě, Břevenci a Šumvaldu jsme celkem 63krát poskytli psychosociální krizovou intervenci,“ uvedl Marek Jukl z Českého červeného kříže 

V rámci společného mapování navštívili týmy nevládních organizací 466 domácností a u 160 z nich konstatovaly zaplavení obytných částí domu. V tomto týdnu Charita provádí následné doplňující sociální šetření, které bude podkladem pro konkrétní finanční pomoc. Peníze budou sloužit zejména jako příspěvek na úhradu materiálu a stavebních prací.

Pro více informací kontaktujte:

Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže,  777144274, [email protected] 

Barbora Kurdzielová, mediální koordinátorka Člověka v tísni Olomouc, 778 448 153, [email protected] 

Josef Koláček, vedoucí oddělení mimořádných událostí, ADRA,  +420 602 206 848 [email protected] 

Lucie Švábová, sociální pracovnice Maltézské pomoci pomáhající v zasažené oblasti, 731 626 113, [email protected]

Dagmar Jurčíková, PR a fundraising, Arcidiecézní charita Olomouc, 730 529 746, [email protected]

Ivana Dingová, koordinátor PR a péče o dárce, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, 731 621 439, [email protected]