Naše projekty

Místo realizace programu: Brno, Jeseník, Olomouc, Otrokovice, Přerov, Šumperk, Uherské Hradiště, Mělník

Popis programu

Cílem nabízené dobrovolnické služby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Naší snahou je podněcovat vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu pobytového zařízení nebo domácnosti, a tím se umožnilo staršímu člověku, nemocnému nebo osobou se zdravotním postižením začleňování do společnosti – to samozřejmě v mezích jeho individuálních psychomotorických schopností. Dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž k pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje osoby daných cílových skupin ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit.

Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou a podle možností tráví čas různým způsobem (povídání, četba, vycházky, doprovod do města atd.).

Skrze tuto dobrovolnickou službu dochází také k podpoře růstu zdravé občanské společnosti a vzájemné sounáležitosti.

Přispějte, prosíme, finančně na chod projektu, který pomáhá seniorům. Vaše dary nám pomáhají udržovat službu v chodu.