Od 1. března 2018 je v Maltézské pomoci zahájen nový dobrovolnický program s názvem Napříč generacemi.

Pomoc Napříč generacemi je dobrovolnický program, který spojuje osoby starší 50 let a rodiny s dětmi, které nemají možnost mezigeneračního soužití. Program funguje na principu přátelského vztahu dobrovolníka s dítětem a jeho rodinou. Dobrovolníkem jsou osoby starší 50 let, které mají chuť setkávat se s dítětem a trávit s ním volný čas. Klientem je pak dítě, které nemá možnost setkávat se s vlastními prarodiči. Dobrovolník se s dítětem setkává zpravidla jednou týdně a společně se věnují volnočasovým aktivitám, které oběma vyhovují. Může se jednat o hraní her, hlídání, doučování či doprovod menšího dítěte ze školy, na kroužky apod.

Dobrovolnický program pomáhá obohacovat život dítěte, rodiny i dobrovolníka, umožňuje smysluplně prožít volný čas, přináší nové zážitky a zkušenosti, učí novým dovednostem a schopnostem, obohacuje sociální zázemí, podporuje mezigenerační soužití, učí dítě dobrým vztahům ke starším lidem, rodičům pomáhá vyrovnat se s nedostatkem času potřebného pro klidnou a laskavou hru s dítětem, podporuje a rozvíjí veřejně prospěšné dobrovolnictví věkové skupiny 50+, aktivizuje starší občany a dává možnosti předávání nabytých zkušeností a dovedností. Zařazení dítěte do programu umožní získat jeho rodičům jedno odpoledne v týdnu čas věnovat se řešení vlastních záležitostí.

Cílem programu je vytvoření pozitivního dlouhodobého vztahu mezi dobrovolníkem a rodinou, podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi generacemi, pocit potřebnosti (aktivizace) a seberealizace.

Do programu nelze zařadit dítě, u kterého jeho obtíže přerostly takovou míru, aby s ním dokázal pracovat vyškolený laik, např. těžší mentální nebo tělesné postižení, vážná psychiatrická porucha nebo jiné obtíže, avšak záleží na zvážení koordinátora programu. Každé dítě je před vstupem do programu posuzováno individuálně.

Dobrovolníkem v programu se může stát osoba starší 50 let, která je zdravotně způsobilá, netrpí psychickým ani psychiatrickým onemocněním, má čistý trestní rejstřík, nebude pod vlivem návykové látky, je trpělivá a laskavá, projde motivačním pohovorem s koordinátorem programu a speciálním školením.

Kontakt: alzbeta.dvorakova@maltezskapomoc.cz