Ve dnech 1. – 5. června proběhl v Albánii druhý ze čtyř studijních pobytů projektu „Skillful youth worker: the best motivation for your volunteers“. Tento projekt pořádá česká Maltézská pomoc ve spolupráci s organizacemi Maltézské pomoci v Albánii, Rumunsku a Ukrajině. Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

Během čtyř pětidenních studijních pobytů (v každé partnerské zemi jeden) se setkávají maltézští koordinátoři mladých dobrovolníků a předávají si své zkušenosti, postřehy a podněty.  Na setkání se pokračovalo v tvorbě „toolboxu“, který bude sloužit jako příručka pro koordinátory mladých dobrovolníků. Součástí projektu je i rozvíjení kompetencí v oblasti dobrovolnictví či kulturní poznání.

Studijní pobyt probíhal v albánském městě Škodra. Účastníci projektu se zde seznámili se sociálními službami a dobrovolnickými projekty tamější Maltézské pomoci (letní tábor, dobrovolnická práce s minoritami, …) a také měli možnost poznat albánskou kulturu a pohostinnost. Při návštěvě letního tábora Maltézské pomoci se členové projektu dokonce podívali až k Jaderskému moři. 

Albánský studijní pobyt byl nezapomenutelným zážitkem, který kromě práce na výstupech projektu zahrnoval i poznávání krás a atmosféry této mnohdy opomíjené země.