Na začátku listopadu se uskutečnilo setkání Mezinárodní sítě Maltézské mládeže (MYIN) v Dortmundu v Německu. Přítomni byli zástupci z následujících zemí: Česko, Slovensko, Rumunsko, Albánie, Německo, Polsko, Ukrajina a Litva. Na setkání se probírala tato hlavní témata:

1. Struktura sítě, předsednictvo
2. Aktivity MYIN pro rok 2020
3. Pasivní členové sítě
4. Rozšíření sítě

 

Hlavní výstupy v jednotlivých bodech byly následující:
1. V současné době nebudou znovu voleni žádní oficiální „zástupci a lídři“ MYIN. MYIN bude v roce 2020 pracovat ve skupinách, které se budou soustředit na jednotlivé aktivity, které byly definovány jako prioritní pro následující období (Skupina Camp 2020, Skupina pro pořádání Semináře v roce 2020, Skupina pracující na zviditelnění MYIN). Každá z těchto skupin bude mít osobu, která bude zodpovědná za aktivitu skupiny. V případě potřeby prezentovat výsledky MYIN budou osloveni lídři skupin.
2. Proběhla definice potřeb a problémů jednotlivých OMROs, se kterými se potýkají v práci s mladými dobrovolníky. Na základě těchto potřeb byly stanoveny priority sítě pro rok 2020 a z nich následně vyplynuly hl. aktivity pro rok 2020:
• Camp 2020/21 – MYIN se snaží uspořádat camp v roce 2020. Pokud by se to nepodařilo letos, budeme směřovat aktivitami k uskutečnění campu v roce 2021. Největší problém bude najít hostitelskou zemi.
• Vzdělávací seminář – v roce 2020 bude snaha uskutečnit vzdělávací seminář na téma, které je společné pro všechny OMRO. Téma by mělo směřovat k otázce, jak se proměňuje v současné době trend mladých dobrovolníků a práce s nimi.
• Aktivity v menších skupinách – myšlenka vytvoření menších spolupracujících skupinek zemí, které se potýkají se stejnými problémy/mají stejné potřeby.
3. MYIN odhlasovala vyřazení Maďarska ze sítě vzhledem k jeho dlouhodobé neaktivitě a nekomunikaci.
4. MYIN odhlasovala přijetí nového člena do sítě. Novým členem MYIN bude Rakousko. Zároveň bylo odsouhlaseno, že rozšiřování by do budoucna mělo probíhat pouze v rámci střední a východní Evropy.

Autor: Nikola Vodvárková

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.