Již popáté proběhl v Žatci „Den seniorů“. Tuto akci pořádá tradičně město Žatec a letos mělo hojnou účast veřejnosti. Akci zahájila starostka města Zdeňka Hamousová a program představil různé služby a spolky, které pomáhají seniorům.

Aktuálně se hovořilo o nákladech na energie, o financích a nákladech na bydlení. Tuto problematiku přiblížily pracovnice úřadu práce, nebo sociálního centra pro rodinu. 

Dále zde veřejnost mohla shlédnout ukázky z kurzu procvičování paměti, od Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, nebo si nechat změřit tlak a získat informace od pracovníků Veřejné zdravotní pojišťovny.

Nechybělo ani představení služby osobní asistence od Maltézské pomoci, která představila svou službu, jež působí nejen v Žatci ale i v dalších částech ČR.

Na seniory čekal nakonec zábavný program, který připravilo divadlo „Hnedle vedle“ se svým představením a nechybělo také drobné občerstvení.

Autor: Adéla Poláková