V září proběhl v Žatci plánovaný kurz „Péče o imobilní klienty v podmínkách sociálních
služeb“. Téma je pro naše asistentky a všechny pracovníky v sociálních službách, kteří pečují o
klienty seniorského věku, vždy aktuální.

Běžný člověk vnímá pohyb jako každodenní aktivitu, lidské tělo však díky fyzickým i psychickým
změnám v průběhu let reaguje na okolní podněty a časem ztrácí schopnost regenerace. Úrazy,
nemoci, ale i samotné stáří a křehkost organismu často vedou k imobilitě klienta, ať už částečné,
nebo celkové. V takové chvíli začíná být klient odkázán na pomoc rodiny a často využívají na pomoc
služby, jako je osobní asistence.

Seminář vysvětloval mechanismy vzniku změn na těle klienta, které vedou k imobilitě. Lektorka se
zabývala zvlášť každým systémem v těle, vysvětlovala příčiny, prevenci a léčbu, nebo zmírnění
negativních změn v lidském těle vedoucí k imobilitě. Během celého kurzu nám lektorka sdělila mnoho zajímavých poznatků a vzpomínek z praxe, které byli k tématu velmi přínosné.
Každá osobní asistentka se denně setkává s imobilními klienty a tento kurz byl pro každou přínosem.

Péče při imobilitě zvyšuje nároky na klienta, ale i na pečující osoby a osobní asistentky, mohou být
pomocnou rukou a oběma stranám, jak se říká „ulevit“.

Autor: Adéle Poláková