Maltézská pomoc je nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování sociálních služeb a dobrovolnických projektů v Olomouci. Pro studenty Univerzity Palackého a Vyšší odborné školy Caritas představuje Maltézská pomoc vynikající možnost pro získání praktických zkušeností v oboru sociální práce a dobrovolnictví.

Studenti mohou přijít na dvoutýdenní praxi, během níž budou mít možnost se seznámit se všemi sociálními službami a dobrovolnickými projekty, které Maltézská pomoc nabízí. Tyto projekty zahrnují pomoc seniorům, znevýhodněným skupinám a osobám s handicapem, stejně jako podporu rodin a dětí v nouzi. Studenti budou mohou aktivně participovat na projektech a získat tak cenné zkušenosti v oblasti sociální práce a dobrovolnictví.

Vedoucí služby pro seniory a osoby se zdravotním a duševním postižením Lucie Švábová popisuje spolupráci s praktikanty následovně: „Práce se studenty je konkrétně pro mě velmi obohacující a to z mnoha důvodů. Když spolu mluvíme o tom, jak klientovi zlepšit životní situaci, analyzujeme a hledáme řešení, je zajímavé vyslechnout si jejich postřehy, jejich nazírání na problém. Také je pro mě důležité říct jim a ukázat, že důstojnost člověka není jen termín, že respektování druhého v jeho hněvu a frustraci musí být opravdové. Uplatňování práva moci z pozice sociálního pracovníka nemá v sociální práci co dělat. Většinou 14 denní praxe není mnoho času, ale je příjemné pozorovat, jak studenti, kteří mají o obor opravdový zájem, rostou, jsou si v komunikaci s klienty ale i v praktických a úřednických činnostech jistější. Nedílnou součástí zpětné vazby pro studenty jsou pak samotní klienti a jejich pečující, řeknou věci tak, jak jsou. Pro studenta, jeho školu, pro mě a Maltézskou pomoc jsou pak důkazem kvalitně odvedené práce jejich slova spokojenosti.“

Během praxe mají studenti možnost pracovat s různými skupinami lidí a získat tak vhled do různých sociálních situací a potřeb. Tyto zkušenosti jsou pro budoucí sociální pracovníky nezbytné, aby byli schopni lépe porozumět a reagovat na potřeby svých klientů. V rámci praxe budou studenti také mít možnost navázat kontakty se zaměstnanci a dobrovolníky Maltézské pomoci a získat tak cenné kontakty v oboru sociální práce a dobrovolnictví. Tyto kontakty mohou být pro budoucí kariérní rozvoj studentů velmi důležité. Praxe v Maltézské pomoci představuje pro studenty Univerzity Palackého vynikající příležitost k získání praktických zkušeností a rozvoji svých znalostí a dovedností v oboru sociální práce a dobrovolnictví.

Hodnocení praxe studenty

Svou praxi bych hodnotila jako velmi přínosnou. Důvodem je možnost pracovat přímo v terénu a osahat si tak teorii, kterou se učím ve škole. Velmi důležité pro mě bylo, když jsem se musela setkat s drobným nátlakem ze strany klienta ve věci, která byla mimo mou kompetenci. Musela jsem se více zamyslet nad tím, jak reagovat, zda si poradím či neporadím sama a jak mám reagovat na klienta. Musím říct, že tato skutečnost mě profesně posunula velmi, protože si budu víc příště dávat pozor na hranice vztahu sociálního pracovníka a klienta.  

Praxe pro mě byla velmi přínosná, naučil jsem se komunikovat s osobou, která komunikuje hlavně mimicky. A začal si více všímat mimiky u lidí. Dále jsem si procvičil zachování klidné hlavy, při kontaktu s klientem, který zažívá záchvat. A naučil jsem se zachovat klidnou hlavu, když po mě klient pořád něco chce. byl to takový trénink trpělivosti. A našel jsem si klientku se kterou jsem se velmi zasmál a zjistil jsem jaké to je pracovat v zahraničí. Naučil jsem se jak funguje PNP dále jsem si procvičil stavbu individuálního plánu, což jsem nikdy předtím nedělal. A na jakoukoliv otázku, na kterou jsem se zeptal svých koordinátorů, jsem dostal odpověď, praxe to byla skvělá a budu na ni vzpomínat jen v dobrém.

Mmusím říci, že mě velice naplňovalo, když jsem viděla, že jsou klienti v mé společnosti uvolnění, spokojení a veselí i přesto, že jejich zdravotní stav nebo celková životní situace není snadná. S klientkou jsme často vzpomínaly na její radostnou minulost, klientce jsem toto nemusela ani nabízet, ráda sama vyprávěla o tom, co zažívali s manželem a jak dříve žila. Klient, který trpí demencí a jeho manželka mi také dávali úžasnou zpětnou vazbu a pocit, že jsem při každé návštěvě vítaná. Z tohoto usuzuji, že výkon mé praxe byl přínos nejen pro mě, ale i pro klienty, kteří to dokázali otevřeně vyjádřit, čehož si velice cením.

Vše, co jsem chtěla jsem si mohla vyzkoušet a poznat. Bavila mě komunikace s lidmi a řešení nepříznivých životních situací. Vím, že se nemusím už bát komunikovat s lidmi s postižením, umím obsluhovat invalidní vozík a nemusím se bát požádat o pomoc.

Měl jsem možnost vyzkoušet si velkou škálu činností a povinností týkající se sociální práce. Byl jsem u sociálního šetření, podílel jsem se na tvorbě individuálního plánu, musel jsem se poprat s invalidním vozíkem v MHD, zjistil jsem, co znamená propagace služeb v praxi. Zážitkem pro mě bylo vidět vlídné a otevřené jednání s klienty. Praxe absolutně naplnila moje očekávání. Mentorka mi byla vždycky nápomocná a respektovala moje nedostatky. Maltézskou pomoc můžu jen doporučit.

Autor: Karel Čapka

Kategorie: