Parné léto, sluníčko, výlety i vodu si užívají i děti z Dětského centra Ostrůvek společně se svými dobrovolníky. Ti se dětem intenzivně věnují nejen při pravidelných individuálních návštěvách, ale
také i v rámci rozmanitých společných akcích, mezi ně patří již tradiční letní opékání špekáčků, nebo celodenní výlet. A právě tyto dvě akce si pro děti připravili dobrovolníci i letos, v měsíci červnu a červenci.

Letní opékání špekáčků proběhlo již v měsíci červnu společně se zábavním odpolednem a to z důvodu odchodu některých dětí ze zařízení do pěstounské péče. Dobrovolníci společně s pracovníky
Dětského centra Ostrůvek a Maltézské pomoci připravili pro děti řadu aktivit, pohádkových her, taneční diskotéku, nechybělo ani opékání buřtů a zpívání u ohně s kytarou. Část programu také
zajistili hasiči, kteří přijeli za dětmi, aby jim předvedli svoji techniku a naučili je „hasit požár“.

Celodenní výlet do Sluňákova

V červencovém žáru se dobrovolnice s dětmi vydaly na celodenní výlet, který se nesl v rodinném duchu. Výletníci vyrazili hned za svěžího rána a jejich cílem bylo Centrum ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. Zde navštívili bylinnou Rajskou zahradu, lesní chrám i s vyhlídkou, malochov hospodářských zvířat, lesní hřiště či Slunečnou horu. S blížícím se polednem čekal účastníky chutný oběd a po něm se všichni společně přepravili na Poděbrady, přírodní koupaliště. Zde si děti i dobrovolníci společně užili vodní radovánky, které je výborně osvěžily v parném letním dnu. Děti také mohly pozorovat drobné vodní živočichy i ptactvo, které se na rybníce nacházelo. Jejich pozornosti neuniklo ani tamní hřiště či další aktivity pro děti. Se západním sluncem se postupně blížil i konec společného výletu a děti i dobrovolníci se společně vydali zpět k dětskému centru, unavení, ale plní radostných zážitků z příjemně stráveného společného dne.

Během společných chvil strávených jak s dětmi, tak dobrovolníky, si jakožto koordinátorka dobrovolnického programu intenzivně uvědomuji hluboký význam vztahu mezi dobrovolníky i dětmi,
kterým se věnují. Po dobu spolupráce s jednotlivými dvojicemi vidím zjevný posun u dětí, růst jejich přátelství i důvěru, která mezi nimi vniká. Nejinak tomu bylo i při těchto akcích, kdy jsem mohla malé i velké účastníky pozorovat. Současně si také velmi cením perfektní spolupráce s pracovníky Dětského centra Ostrůvek, kteří se věnují dětem a dobrovolnický program v zařízení aktivně podporují. Bez jejich otevřenosti by tato spolupráce nebyla možná.

Autor: Jana Jeklová

Dobrovolnický projekt je podpořen Statutárním městem Olomouc.

olomouc logo