Senioři diskutovali o tématu fake news a dezinformací Asi čtrnáct seniorů se poslední lednový pátek zúčastnilo přednášky a diskuze na téma hoaxy, falešné zprávy a dezinformace. Náplň přednášky byla rozdělena do několika bloků, které toto poměrně náročné téma měly seniorům přiblížit. V první části proběhla rychlá diskuze, kdy se senioři sami mohli podělit o své zkušenosti s konzumací zpráv a o jejich zkušenosti s hoaxy a dezinformacemi, jako celkem.

Ukázali jsme, jak zprávy ověřit

Následovalo představení modelové dezinformace a vysvětlení, jak ji ověřit. Následující blok byl více odborný – zaměřoval se na vysvětlení novinářské práce, novinářských postupů a pravidel a jejich odlišení od tvorby dezinformačních webů. Ty byly ostatně také představeny. Senioři se seznámili se specifiky těchto webů, a tím, proč je není možné pokládat za důvěryhodný zdroj informací. Na závěr byly seniorům představeny ověřovací techniky. Současně opět proběhla širší závěrečná diskuze, v rámci které se diskutovaly konkrétní hoaxy a spamové zprávy, se kterými se senioři setkali a u kterých nevěděli, co s nimi. Převážná část seniorů, kteří se přednášky zúčasntili, vystupovali v jejím průběhu aktivně. Bylo zřejmé, že je téma, jako celek zajímá, a že jsou rádi, že o něm mohou diskutovat. Přednáška proběhla ve velmi příjemné atmosféře, k jejímuž průběhu přispěli nejen přednášející, ale velkou měrou také sami senioři. Někteří z nich dokonce vyslovili na jejím konci přání, aby se přednáška někdy zopakovala.

 

Autor: Tomáš Pika

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.