Osobní asistence poskytovaná Maltézskou pomocí v Jeseníku nabídla poprvé své služby v roce 2020. Jedná se o registrovanou službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Poskytujeme péči v domácím prostředí 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Pomáháme všem lidem bez rozdílu. Zejména seniorům se sníženou schopností pohybu, osobám trpícím Alzheimerovou demencí či Parkinsonovou nemocí, artrózou i po mozkové mrtvici. V poslední době nás často oslovují lidé po chemoterapii a rodiče dětí s postižením. Jsme tu i pro ty, kteří celodenně pečují o své blízké a podporují je v přání žít v domácím prostředí.

V čem jsme jedineční?

Naši asistenti s vámi pracují s úctou, respektují vaše požadavky na místo a čas poskytované péče.
Naši asistenti se o vás postarají doma či v nemocnici, při vyřizování pochůzek na úřadě nebo při návštěvě kulturního zařízení nebo bohoslužby.
Naši asistenti dokážou pracovat s invalidním vozíkem i zajistit osobní hygienu na lůžku, naučí se zacházet s vašimi kompenzačními pomůckami, dokážou vám být oporou na procházce nebo vám zajistí nákup, jaký si přejete. Dokážou udržet váš byt v pořádku a pěkně uklizený.
Naši asistenti vám jsou na blízku, když si chcete popovídat, umí naslouchat vašim bolestem a trápením.

S čím vám pomůžeme?

 • s péčí o sebe, oblékáním, polohováním
 • s osobní hygienou či koupáním
 • s vařením, přípravou a podáním jídla
 • s úklidem domácnosti
 • s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou, sportem nebo na bohoslužby
 • s nasloucháním a psychickou podporou při vážných životních událostí
 • s dalšími úkony každodenního života


Pro koho je služba určena?

Všem lidem, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale jejich zdravotní omezení vyžaduje pomoc druhé osoby.

 • osobám se sníženou soběstačností dětem od 1 roku, dospělým a seniorům
 • osobám s tělesným postižením
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s chronickým onemocněním

Osobní asistence je poskytována v Jeseníku a okolních obcích. Platit ji můžete z příspěvku na péči, o který je třeba požádat na příslušném sociálním odboru.

Osobní asistence není zdravotní péče a nelze ji platit ze zdravotního pojištění. Lze na ni ale čerpat příspěvek na péči. Podle míry vaší nesoběstačnosti vám může být přiznán příspěvek v rozmezí 800 Kč až 19 200 Kč. Zprostředkujeme poradenství v oblasti příspěvku na péči, o dalších sociálních službách a o vhodných kompenzačních pomůckách.

Osobní asistence vhodně doplňuje péči rodiny nebo domácí ošetřovatelské či hospicové péče nebo pečovatelské služby.

NAŠI OSOBNÍ ASISTENTI

Službu vykonávají odborně vyškolení pracovníci, osobní asistenti, kteří ke klientovi docházejí dle předem domluveného harmonogramu služeb. U klienta se zpravidla střídají dva i více asistentů (podle počtu objednaných hodin), aby byli v případě nouzové situace zastupitelní. Hlavním záměrem je, aby tým asistentů zůstal u daného klienta co nejvíce stabilní. Osobní asistenti jsou v pravidelném kontaktu s koordinátory, společně řeší průběh služby u klientů a spolupracují na kvalitě poskytované podpory. Asistenti jsou podporování v dalším vzdělávání a pravidelně supervidováni.

Jedinečnost našich osobních asistentů

Naši osobní asistenti s vámi pracují s úctou, respektují vaše soukormí, nezasahují do vašeho soukromého života, svobody myšlení a náboženského vyznání, do vašich zvyklostí. Oslovují vás tak, jak si přejete, vždy ale vykají, jsou diskrétní při intimních úkonech, jsou ohleduplní a vstřícní, nepřijímají žádné peněžité dary a dodržují mlčenlivost.

Naši osobní asistenti vás podporují v činnostech, které sami nezvládnete, nevykonávají je však za vás, a tím vám pomáhají zachovat vaše schopnosti nebo rozvíjet nové. Jedná se o pomoc s hygienou, stravováním, péčí o domácnost, předcházení pocitů samoty nasloucháním, doprovod na nákup či běžné pochůzky nebo podporu soběstačnosti vhodnými aktivizačními technikami. Z naší zkušenosti víme, že služba osobní asistence je spíše časově delší, nestačí pouze proběhnout domácností a rychle udělat vše potřebné, ale naším záměrem je navázat s našimi klienty vztah, mít čas si popovídat. V klidu a pečlivě udělat objednané činnosti a především zapojit klienta. 

Naši osobní asistenti vás podpoří, když se nemůžete dobře pohybovat nebo se již v prostředí neorientujete. Je ale potřeba, aby jste pro ně zajistili vhodné kompenzační pomůcky (zvedáky, polohovací postel, inkontinenční pomůcky). Dokáží pracovat s vaším invalidním vozíkem i zajistit osobní hygienu na lůžku, dokáží vám být oporou na procházce nebo vás doprovodit na kulturní akci či na drobný nákup.

Osobní asistentky

Pavlína Basarabová

Markéta Jelínková

Simona Kretová

Lenka Kubálková

Jitka Macečková

Patricie Planá

Bc. Daniela Rozsypalová

Lucie Smíšková

Kdo jsou osobní asistenti?

Naši osobní asistenti jsou spolehliví, zodpovědní, empatičtí. Na tyto i další vlastnosti je kladen důraz už při jejich výběru. Mají mnoho cenných zkušeností z praxe. Pro nás jsou osobní asistenti důležitými lidmi, o které co nejlépe pečujeme, aby potom oni mohli poskytovat profesionální péči vám. Poskytujeme podporu formou konzultací, supervizí a dalšího vzdělávání, které přispívá ke zlepšování kvality služby.

Co byste ještě měli vědět?

„Denně řešíme Vaše starosti.“

„Pomáháme v péči o Vaše blízké.“

„Podporujeme Vaši samostatnost a soběstačnost.“

Kontakt

Při zájmu o poskytnutí osobní asistence se obraťte na koordinátorky služby: 

Okamžitá kapacita služby je 9 klientů.