V Praze 5 na Andělu se uskutečnil již 11. ročník prezentace jednotlivých neziskových organizací. Na tento veletrh zavítalo celkem 49 organizací, mezi kterými byla i Maltézská pomoc o.p.s. Praha. Představili jsme zde své tři služby: osobní asistence, dobrovolnický projekt „adopce seniorů“ a terénní projekt pomoc lidem v sociální nouzi.

Od jedenácté hodiny dopoledne až do sedmnácté hodiny odpoledne nabízelo několik pracovníků Maltézské pomoci Praha informace o poskytovaných službách.

Dnešní doba je posedlá vytvářením zisku. Téměř jako anachronismus působí lidé, kteří nechtějí dosahovat zisku, ale chtějí pomáhat druhým. Jejich jediným ziskem je vědomí obecné prospěšnosti. To je dokáže uspokojit a být pro ně dostatečnou odměnou,“ řekl radní pro sociální oblast MČ Praha 5 Petr Lachnit. Dále dodal: „Tímto dnem se úřad městské části pokusil alespoň trochu odměnit řady dobrovolníků a nadšenců pracujících v neziskovém sektoru a současně ukázat našim spoluobčanům, v jakých všech oblastech a s jakými výsledky tyto organizace pracují. Cílem akce je zvýšit osvětu o fungování neziskových organizací na Praze 5, informovat o nabídce sociálních služeb a záchranné síti. Den neziskových organizací má dlouhodobý přínos pro Prahu 5 a její obyvatele.“

Den neziskových organizací byl přístupný zdarma, a to jak pro jednotlivé organizace, tak pro návštěvníky. Ze strany Maltézské pomoci o.p.s. byly zodpovězeny desítky dotazů a jednomu zájemci bylo poskytnuto sociální poradenství.

(KČ)