“Jak získat, udržet a rozvíjet dobrovolníky v sociálních službách” v rámci projektu “Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.”, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995

 • Termín konání: pátek 29. 4. 2022 (9:00-14:00)
 • Místo konání: Olomouc, (nižší) budova Krajského úřadu, Jeremenkova 40a, zasedací místnost č. 320
 • Workshop je určen koordinátorům dobrovolníků a organizacím, které se už dobrovolnictví věnují, potřebují získat nové podněty, usilují o zvyšování kvality služby skrze dobrovolníky a vzájemně sdílet zkušenosti v dané oblasti.
 • Workshop je bezplatný.

Prosíme o sdělení zájmu účastnit se workshopu a to na e-mailové adrese [email protected], nebo na tel. čísle: 731 619 695 a to do 25. 4. 2022. Kapacita je omezena na 20 osob.

Vaše účast bude následně potvrzena. Případné dotazy směřujte na výše uvedené kontakty.

Program workshopu:

 • 9:00 – 9:30 Registrace účastníků
 • 9:30 – 9:45 Zahájení a úvodní slovo: ThLic. Michal Umlauf, vedoucí center Maltézské pomoci v Olomouckém kraji
 • 9:45 – 10:30 Aby to klapalo – vyjasnění kompetencí vysílající a přijímající organizace (Kompetence vysílající a přijímající organizace a jejich koordinátorů; hodnocení spolupráce z pohledu organizací, dobrovolníků a klientů; řešení stížností; vykazování dobrovolnických hodin): Mgr. Michaela Krejčí, sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků
 • 10:35 – 11:25 Zvyšování kvality služby v pobytových zařízeních skrze dobrovolníky pohledem přijímací organizace – příklady dobré praxe: Mgr. Daria Zajacová, sociální pracovnice Domov pro seniory Pohoda Chválkovice: Bc. Renáta Benýšková, Dětské centrum Ostrůvek
 • 11:30 – 12:00 Jak získat a udržet dobrovolníka (Nabídnout dobrovolníkovi záruku kvalitně a smysluplně stráveného času; vytvořit kompatibilní dvojici; vstřícnost přijímací organizace a týmu, který zná roli dobrovolníka; příprava dobrovolníka na službu, prostředí a klienta; pomoc nové dvojici se seznámením, případně s vhodnou aktivizací; průběžné hodnocení, supervize; odměňování dobrovolníků): Mgr. Jana Jeklová, sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků
 • 12:00 – 12:30 Občerstvení
 • 12:30 – 13:45 Práce ve skupinách – náročné situace na pozici koordinátora dobrovolníků, sdílení zkušeností a společná diskuze nad vybranými tématy
 • 13:45 – 14:00 Shrnutí a závěr

Autor: Michal Umlauf