Jaro přišlo k nám a s ním i velikonoční svátky. Jako každý rok, tak i letos jsme oslovili dobrovolníky z města Žatce o pomoc s tvorbou velikonočních přání pro naše klienty. Tímto bychom rádi poděkovali Skautům Žatec, nízkoprahovému zařízení CoolNa Žatec a radnímu panu Hodinovi za tvorbu krásných přáníček. Našim klientům vytvořili úsměv na tváři.

Autor: Renata Šnajberk