Potravinová pomoc (program POMPO II) pomáhá v Olomouci klientům Maltézské pomoci. V jednom referenčním týdnu (od 1.8. do 14.8.2018), kdy byly podrobně zaznamenávány statistiky s osobami, které potravinovou pomoc obdržely, jsme pomohli celkem sedmi rodinám, tj. 28 lidí (z větší části rodiče samoživitelé s dětmi, v jednom případě přišel pár s dětmi), z toho zde byly 4 osoby se zdravotním omezením.

Rodiny klientů z Olomouce nebo okolí, se kterými se v naší organizaci Maltézská pomoc setkáváme, nás samy nebo zprostředkovaně přes pracovníky z jiných organizací nebo magistrátu města Olomouc požádaly o tuto možnost doprovázení na jejich životní cestě a pomoc v různých podobách. Často se setkáváme se situacemi, kdy například rodiny se členy se zdravotním postižením, několikačlenné rodiny, či opuštěné ženy nebo muži s dětmi, mají natolik nízké příjmy po zaplacení všech nutných výdajů spojených s bydlením nebo léčbou, které často nezbývají ani na nákup základních prostředků potřebných k životu. Potravinovou a materiální pomoc od Potravinové banky, včetně poradenství, nabízíme právě těmto potřebným k překlenutí krize. Počet rodin se každý měsíc mění, pravidelně dostává tuto pomoc průměrně kolem desítky rodin.

Příběh rodiny

Paní Bohumila žije sama s dospívající dcerou v nájemním bytě. Kvůli dlouhodobým zdravotním problémům je v invalidním důchodu a po zaplacení nájemného jí na jídlo, léky a ostatní věci zbývají necelé dva tisíce korun. Proto vyhledala pomoc. „Jen těžko si dokážeme představit situaci, kdy například rodiny se zdravotně postiženými členy, opuštěné ženy nebo muži s dětmi mají natolik nízké příjmy, že jim po zaplacení všech nutných výdajů nezbývají často finance ani na nákup základních prostředků potřebných k životu,“ potvrzuje tíživé případy sociální pracovnice Věra Fialová z Maltézské pomoci v Olomouci. Organizace nabízí poradenství a díky spolupráci s Potravinovou bankou také různé základní suroviny. „Lidem pomáháme překlenout krizi, než se jejich situace zlepší. Měsíčně se jedná zhruba o desítku rodin,“ doplnila Věra Fialová.

Autoři: Věra Fialová a Iva Najďonovová

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

 

Službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která též zahrnuje potravinovou pomoc, podporuje statutární město Olomouc.