Paní Lenka neměla start do života zrovna jednoduchý. Část dětství strávila v dětském domově, kde ji vychovatelé nahrazovali rodinu, umožnili studovat střední školu a provázeli v začátcích péče o syna, který se ji narodil v čase studia. Paní Lenka se na nás obrátila v situaci, kdy se rozhodla opustit dětský domov, začít samostatný život a přestěhovat se do Olomouce. Aby mohla dál pečovat o svého syna, musela si nejprve vytvořit nový domov, kam by si dítě mohla vzít.

Sociální pracovnice Maltézské pomoci ji provázela v této životní změně a pomohla ji nachystat podmínky k tomu, aby mohla mít chlapce co nejdříve u sebe. Podařilo se stabilizovat finanční situaci paní Lenky. Pracovnice jí pomohla při vyřízení příspěvků z Úřadu práce (pomoc při vyplnění formulářů, doprovod na úřad při vyřizování příspěvku na bydlení, přídavku na děti apod.). Maminka také nastoupila na brigádu a studium si dodělávala na dálku. Po čase se k ní přistěhoval její partner, který si našel práci. Její a partnerův pravidelný příjem umožňoval učit se hospodařit s financemi a dovybavit si domácnost s ohledem na potřeby malého syna. Během několika týdnů byl paní Lence syn svěřen do péče a tvořily opět rodinu. S podporou sociální pracovnice se maminka ujišťovala, že situaci a péči o chlapce zvládá. Brzy nastaly další změny, do rodiny přibylo druhé dítě, první syn paní Lenky nastoupil do školy. Maminka společně s pracovnicí pomohly chlapci zvládnout první třídu, s ohledem na jeho výukové potíže navázaly spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a rodina zvažuje pomoc dobrovolníka při doučování. V průběhu spolupráce se paní Lenka také účastnila s dětmi akcí pro rodiny a využívala možností prázdninových pobytů pro děti, kde měl příležitost se naučit řadu nových věcí. Když se paní Lenka dívá zpět, vítala možnost konzultovat nově vznikající situace se sociální pracovnicí.

I bez chybějící zázemí a pomoci rodiny paní Lenka za podpory sociálních služeb zvládla osamostatnění a postarat se nejen o sebe, ale i o své děti. Kéž je její příběh povzbuzením i pro další maminky a rodiny, které se mohou ocitnout v nějaké náročné situaci, a nebojí se obrátit na někoho, kdo jim může pomoci ji zvládnout.

Autor: Jaroslava Stoklasová

Sociální služby pro rodiny s dětmi jsou podpořeny městem Olomouc.

olomouc logo