Stejně tak, jako v první polovině letošního roku, tak i nadále naši dobrovolníci docházejí za svými klienty v těchto zařízeních: Pečovatelská služba Jeseník, Centrum soc. služeb Jeseník a do Jesenické nemocnice, a. s. (na odd. LDN). Celkem jich je 6, jeden dobrovolník svou službu ukončil a jedna dobrovolnice přestupuje na projekt Dobrovolnictví v SAS pro děti, mládež a podporu rodiny. K ní se od prosince 2016 přidává další nová dobrovolnice, která bude svůj volný čas stejně tak věnovat dětem a mládeži. Podařilo se nám totiž navázat spolupráci s organizací Člověk v tísni Jeseník, a to přesně od září 2016.

Také nadále vyhledáváme dobrovolníky pro další dvě organizace, se kterými naše spolupráce zajisté nekončí 🙂 – NZDM Jeseník (Darmoděj, z. ú.) a DPS Soužití, o. p. s., Mikulovice.

Poslední organizací, se kterou jsme – na začátku naší působnosti v Jeseníku – začali spolupracovat, je DPS Česká Ves. Zde však naši dobrovolníci nyní nepůsobí, jelikož tuto službu dlouhodobě nahradili učni a studenti z OÚ a Praktické školy Lipová Lázně. to však neznamená, že bychom naši spolupráci ukončili, jen jsme ji na delší dobu prozatím přerušili.

Další 2 organizace, které nás oslovily, že by také měly zájem o dobrovolnou službu  –  ÚSP Domov Sněženka Jeseník a ARPZPD ČR Jiné děti Jeseník – i nadále ponecháváme v jednání. Pokud se nám podaří oslovit zájemce z řad veřejnosti, kteří by chtěli věnovat svůj volný čas dětem se zdravotním hendikepem, zajisté je podpoříme a navážeme s výše jmenovanými organizacemi kontakt.

Naše Centrum za posledních 6 měsíců oslovili celkem 4 další zájemci o dobrovolnictví. Společně s koordinátorkou Centra, Petrou Lednickou, absolvovali prozatím jen vstupní pohovor. Avšak minimálně se dvěma z nich budeme v blízké době taky nejspíš spolupracovat, což nás velmi těší. 🙂

V září jsme uspořádali akci Den otevřených dveří 2016, na které jsme pozvali jak jesenické občany, tak i zástupce MěÚ, škol a dalších organizací, které se na Jesenicku zabývají sociální prací. Potěšilo nás, že k nám dorazila paní místostarostka Mgr. Zdeňka Blišťanová a nafotila nám pár krásných fotek. Za to jí jménem Maltézské pomoci děkujeme. Mimo ni také přišli na prohlídku našeho Centra i dvě třídy ze SŠ. Jmenovitě 2. ročník HŠVP a OA Jeseník a jedna třída z Gymnázia Jeseník. I když návštěvníků z řad veřejnosti letos mnoho nebylo, nezoufáme. Příští rok bychom akci uspořádali rádi znovu a možná dojde i na drobné změny, na které se již nyní můžete těšit.

V neposlední řadě chci zde poděkovat jak všem našim dobrovolníkům za jejich službu, tak i všem hlavním podporovatelům a sponzorům – zejména Ministerstvu vnitra ČR, Olomouckému kraji, Městu Jeseník, Nadačnímu fondu Avast, ŘK farnosti Jeseník a spoustě dalších.

Pro stručný přehled přikládáme malou rekapitulační tabulku a k tomu i pár fotek. 🙂

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám do blížícího se roku 2017 mnoho štěstí a hlavně dobrých lidí, kteří Vás nikdy nezklamou a rádi – třeba i bez nároku na finanční odměnu – pomohou. 🙂

 

Zpracovala Petra Lednická, koordinátorka DC Jeseník