Každý z nás jistě rád někomu pomůže, když vidí člověka v nouzi nebo starší sousedce s úklidem. Chceme vám ale představit akreditované dobrovolnictví, které krom radosti z pomoci druhému přináší i další výhody. Na toto téma budeme mluvit s koordinátorkou dobrovolníků Mgr. Monikou Lagovou, která pracuje u Maltézské pomoci v centru Otrokovice.

 

Jací lidé se stávají dobrovolníky?

Dobrovolníkem se může stát kdokoli, kdo má chuť a čas udělat něco dobrého. V naší organizaci se dobrovolníci zapojují od 15let a nabízejí svoji volnou hodinku za týden pro druhého člověka. Může to být student nebo senior, zaměstnaný nebo maminka na mateřské dovolené.

 

V čem spočívá práce dobrovolníka a v čem podle Vás může být přínosem?

Dobrovolník přichází jako člověk za člověkem, nejde o žádného odborníka, ale společníka dané potřebné osoby. Dobrovolník přináší této osobě (klientovi) svůj čas, kdy ji naslouchá, povídají si, vyjdou na procházku nebo hrají nějakou hru. Dobrovolník se naučí rozumět dané osobě se zdravotním nebo sociálním hendikepem, rozvíjí své sociální dovednosti, vznikají nová přátelství, zažívá novou zkušenost a radost z pomoci druhému.

 

Koho dobrovolníci navštěvují?

Naši dobrovolníci se věnují celkem třem skupinám: osamělým seniorům, osobám se zdravotním postižením a dětem, které jsou zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Tyto osoby dobrovolníci navštěvují buď v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory) nebo v domácnostech.

 

Kolik času minimálně musí takovému dobrovolnictví obětovat, aby to mělo smysl - hlavně tedy pro lidi, kteří to potřebují?

Většinou jde o 1-2 hodiny týdně nebo za dva týdny. Vše závisí na časových možnostech dobrovolníka a potřebách klienta. Někdy stačí i tři čtvrtě hodiny seniorem za týden nebo 2 hodiny s dítětem jednou za 14 dní. Důležité je, aby dobrovolník chodil pokud možno pravidelně (např. ve stejný den či hodinu) a byl spolehlivý.

 

Co člověk musí udělat, aby za ním nebo za jeho blízkým, mohl docházet dobrovolník?

Především je potřeba dát o sobě nebo o svém blízkém vědět. A to přímo koordinátorovi dobrovolníků telefonicky nebo mailově, případně oslovit zlínskou charitu nebo kněze ve Zlíně. Koordinátor nebo sociální pracovník poté zájemce osobně navštíví, vysvětlí, jak dobrovolnický program funguje a následně vybere vhodného dobrovolníka, který by se s danou osobou setkával.

 

Jaké jsou konkrétní možnosti zapojit se do dobrovolnictví ve Zlíně?

Dosud naši dobrovolníci navštěvovali několik jednotlivců ve Zlíně. Loni jsme uzavřeli smlouvu s nemocnicí T. Bati, kde dobrovolníci dochází do centra klinické gerontologie (LDN). Nově jsme začali spolupracovat se zlínskou Charitou, kde dobrovolníky uvítají jak v centru denních služeb, tak i u uživatelů služby pečovatelské a ošetřovatelské, kontaktní osobou je zde Ing. Pavla Romaňáková. Dobrovolníci jsou též potřební pro osamocené seniory nebo nemocné ve farnosti Zlín. Maltézská pomoc je tedy mostem mezi potřebnými osobami, zařízeními a dobrovolníky, kteří jsou ochotní pomáhat.

 

Co byste doporučila někomu, kdo uvažuje o tom, stát se dobrovolníkem?

Doporučila bych mu, aby o tom nejen uvažoval, ale vyzkoušel to. Ráda se s každým zájemcem setkám na úvodní pohovor, poté prochází základním školením, kde se dozví vše o dobrovolnictví a o své cílové skupině (senioři, osoby se zdrav. postižením, děti), se kterou se bude setkávat. S dobrovolníkem se sepisuje smlouva, díky které je pojištěn pro případ úrazu při výkonu dobrovolnictví. Koordinátor dobrovolníků je jednou měsíčně ve spojení s dobrovolníkem a probíhají též společná setkávání dobrovolníků s koordinátorem či odborníkem (tzv. supervize) dle potřeby.

 

Co přesně se skrývá pod pojmenováním supervize pro dobrovolníky?

Při těchto supervizích jde o sdílení, podporu a předávání zkušeností mezi dobrovolníky, případně poskytnutí pomoci a rady pro řešení náročnějších situací. Zároveň se mohou dobrovolníci obohatit o nové nápady pro činnosti s klienty. Na supervizi se dobrovolník vždy může dozvědět i něco nového. Supervize též zajišťuje zpětnou vazbu o tom, jak program funguje, jestli plní to, co má, nebo je třeba něco změnit a upravit.

 

Co je to ta Maltézská pomoc?

Maltézská pomoc je obecně prospěšná společnost, která se v ČR věnuje potřebným osobám, především seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením. V naší republice má několik center, kde se věnuje dobrovolnictví a zajišťuje některé sociální služby. Byla zřízena Řádem maltézských rytířů, který má celosvětovou působnost.

 

Jak vás můžeme zkontaktovat, pokud by se našel někdo, kdo chce dělat dobrovolníka nebo by měl zájem, aby za ním dobrovolník docházel?

Nejjednodušší je mě zkontaktovat mailem na [email protected] nebo telefonem na 737 589 644. Poté se domluvíme na osobním setkání ve Zlíně. Případně jsem též k dispozici osobně každé pondělí od 14-16hod v Otrokovicích na faře, kde mám kancelář.

Více informací můžete též nalézt na webu www.maltezskapomoc.cz. Těším se na setkání.

 

Monika Lagová