Letos poprvé jsme pro naše, a to nejen nové, dobrovolníky uspořádali kurz základů první pomoci (PP). Konal se v sobotu 18. března 2017 dopoledne, od 8 do 12 h, ve skautské klubovně v blízkosti jesenického Centra MP. Celkem se této lekce zúčastnilo 7 dobrovolníků, jelikož 3 byli omluveni (většinou z důvodu zdravotní indispozice).

Byť takové přednášky bývají součástí vstupního kurzu, který pravidelně pořádá Centrum v Olomouci, jsme rádi, že jsme tentokrát mohli takovou přednášku uspořádat i v Jeseníku. Zejména z toho důvodu, že ji pro nás připravila Mgr. Šárka Kubálková, která místní problematiku zná a dokáže o ní mluvit opravdu s jasným přehledem.

Vysvětlila nám, jak funguje celý Integrovaný záchranný systém v naší republice, potažmo v kraji, městě či obci na Jesenicku. Jak jednotlivé složky na sebe navazují, na kterou linku PP zavolat, v tom kterém případě. Dále nás upozornila, že poskytnout PP nemocnému je naší povinností – a to bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, atd. – např. tím, že zavoláme na linku 155.

Dále jsme si zopakovali, co by měla obsahovat tzv. autolékárnička, v případě, že jsme s klientem v terénu a jedeme s ním automobilem. A také, že je nutné pravidelně tuto lékárničku kontrolovat a průběžně doplňovat a nečekat na to, až ji budeme akutně potřebovat. A to i v soukromém životě.

No, a v neposlední řadě jsme se také seznámili s jednotlivými zásahy naší PP, v případě, že nám klient např. zkolabuje, dostane epileptický záchvat, bude krvácet, mít zlomeniny či pohmožděniny, diabetes (hypoglykemie, hyperglykemie), mozkovou příhodu atd. Se všemi těmito případy se naši dobrovolníci mohou u svých klientů setkat – a to nejen v zařízení, či doma, ale i v terénu, např. při procházce městem. Proto jsme rádi, že jsme mohli slyšet zkušenosti člověka, který pracuje přímo ve zdravotnictví a hovoří tedy z praxe. A zároveň můžeme v dnešní době poděkovat i stále se zdokonalující elektronice, prostřednictvím níž, můžeme využít např. tzv. hlasitého odposlechu při konkrétním zásahu poskytování PP, do té doby, než na dané místo dorazí záchranná složka PP.

Ještě jednou děkujeme Mgr. Kubálkové za velmi poučnou lekci základů PP a věříme, že i do budoucna budeme moci takovéto příležitosti využít (a třeba i více prohloubit poznatky u konkrétních případů daných lidských kolapsů).

Zároveň také patří velký dík i místním skautkám (Jitřenkám) z 9. oddílu stř. Slunce Jeseník za pomoc s poskytnutím prostor, jelikož v budově našeho Centra (ŘK farní úřad Jeseník) probíhal právě velký úklid.

A v neposlední řadě děkuji jménem Maltézské pomoci, Centra Jeseník i všem dobrovolníkům za jejich účast a věřím, že – nejen – oni mohli nasbírat bohaté zkušenosti a nové poznatky v oblasti poskytování PP.

 

Petra Lednická, koordinátorka Centra Jeseník