V Olomouckém kraji převzalo deset výjimečných osob cenu Křesadlo 2020 za jejich obětavou dobrovolnou pomoc lidem ve svém okolí. Dobrovolníci, kteří působí v různých oblastech veřejného života byli nominování osobami z celého Olomouckého kraje. Desátý ročník nemohl proběhnout na konci roku 2020 a byl přesunut na 30. června 2021. Letošní předávání se konalo v Divadle na Šantovce.

Mezi oceněnými byly osoby pomáhající v sociální oblasti, spolkové či ve zdravotnické. Nechyběla kategorie dobrovolných hasičů. Ocenění převzaly i osoby, které začaly výrazně pomáhat při počátku pandemie koronaviru. Mezi oceněnými jsou lidé, kteří neváhali a nad rámec svých povinností pomáhali organizacím či lidem ve svém okolí zvládnout chaotický začátek epidemiologických opatření v průběhu loňského roku. Typickým jmenovatelem všech oceněných byla skromnost. Všech deset oceněných nepřikládalo svým činům žádnou velkou důležitost, což často provázeli tvrzením „to by přece udělal každý“. Díky lidem dobré vůle byl celý slavnostní večer naplněn příjemnou atmosférou.

 

Mezi předávajícími byli zástupci kraje, Univerzity Palackého, Arcibiskupství Olomouckého a dobrovolnických organizací Maltézská pomoc a Hestia, která předávání cen Křesadlo na území České republiky garantuje. Po předávání vystoupila operní zpěvačka Andrea Kalivodová v doprovodu brněnského klavíristy Jana Krále. Večerem provázela Dita Vojnarová. Slavnostní akce byla zakončena pohoštěním oceněných. Organizátorem předávání cen je Olomoucký kraj a Hestia, realizátorem předávání byla Maltézská pomoc.

Autor: Karel Čapka