Po řadě měsíců, kdy byla naše společnost sevřená ochrannými opatřeními a bojovala s nemocí Covid-19, se opět otevřely brány Dětského centra Ostrůvek, ve kterém žijí děti ve věku do 6 let, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Dobrovolnicím, které do tohoto zařízení docházejí za dětmi v rámci dobrovolnického programu Maltézské pomoci, bylo tak umožněno opětovné setkání s těmi, které deset dlouhých měsíců neviděly. A tak se rozhodly využít všechen čas, který nyní mají, a s jím vlastní vervou se pustit do přípravy realizace aktivit pro tamní děti.

V měsíci červnu se zahradou zařízení nesla hudba a dětský smích při akci Den dětí, která se nesla v pohádkovém duchu. Děti společně s dobrovolnicemi pomáhali Pejskovi a Kočičce věšet prádlo, učily Cipíska střílet šiškami, Jiříkovi pomohli sesbírat perly pro Zlatovlásku aj. V měsíci červenci společně s pacovnicemi zařízení vyrazily na Zlatou farmu do Štětovic, kde se blíže seznámily a třeba i poprvé setkaly s hospodářskými zvířaty, jejich chovem a životem, ochutnaly tamní výborné produkty a užily si letní den na prolézačkách a dalších dětských atrakcích.

V následujících letních dnech čeká dobrovolníky a děti ještě řada menších akcí, kde dobrovolníci zajišťují především doprovody dětí. Současně také probíhají individuální návštěvy dětí a dobrovolnic, které pomáhají dětem dlouhodobě při jejich budování citové vazby a důvěry vůči lidem, pocitu, že jsou důležití a milovaní. 

Autor: Jana Jeklová

Projekt je podpořen městem Olomoucí.

olomouc logo