V neděli 19. května proběhl tradiční Den rodin v Zoo Olomouc, který i přes nepřízeň počasí navštívila spousta rodin s dětmi. Akce je oblíbená díky zábavnému programu a aktivitám zajišťovaným Rodinnými pasy (soutěže, hry, malování na obličej atd.), komentovanému krmení zvířat a v neposlední řadě i zvýhodněnému vstupnému pro rodiny s Rodinným pasem.

Návštěvníci mimo jiné mohli u informačního stánku zjistit informace k náhradní rodinné péči. Mohli se od sociálních pracovnic orgánu sociálně – právní ochrany a doprovázejících organizací dozvědět o tom, jaké děti se do pěstounské péče a adopce dostávají, jak se stát náhradním rodičem apod. Díky tomu se dostávají informace k široké veřejnosti a mohou přispět k většímu zájmu a ochoty přijmout do rodiny děti, které by jinak vyrůstaly v ústavních zařízeních.  

Akce byla realizována za podpory Olomouckého kraje pod záštitou 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Iva Slavotínka.

Autor: Jaroslava Stoklasová