• Bylo dokončeno rozdělení pomoci občanům Hořína v celkové výši 2 mil Kč. Slavnostního ukončení se zůčastnili i dárci z Německa.
  • Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci ve výši 750 tis Kč. DĚKUJEME. Tato dotace umožní rozšíření dosud poskytované osobní asistence a hlavně umožní dále provozovat dopravu dětí s kombinovaným zdravotním postižením do speciálních škol.
  • Proběhla kontrola našeho centra v Brně. Kontrolu provedl Magistrát města Brno a šlo o kontrolu poskytování služeb osobní asistence. Měli jsme vše v pořádku.
  • Proběhla i kontrola plateb zdravotního pojištění zaměstnanců za poslední dva roky (VZP). I zde bylo vše v pořádku.
  • Dne 15. 5. 2014 proběhlo společné zasedání Správní a Dozorčí rady Maltézské pomoci. Byla schválena účetní závěrka a výroční zpráva společnosti za rok 2013, kterou vyvěsíme na naše stránky.

 

(MiŠ)