V letošním roce jsme v rámci Programu pomoc lidem v sociální nouzi získali služební dodávku Dacia Docker. Podařilo se to […]
Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se zapojili do Mikulášské sbírky 2021 pro pomoc rodinám na Olomoucku a Přerovsku.
O vzpomínání jako metodě posilující osobnost jednotlivce jsme již psali. Dnes se proto budeme věnovat knize, která skrze […]
Zveme Vás na jedenáctý ročník předávání cen Křesadlo 2021 v Olomouckém kraji. Těšíme se na setkání při společenském večeru, při kterém budou vybraným dobrovolníkům předána ocenění.
Letos byl po dvouleté pauze opět pořádán Den chudých vyhlášený papežem Františkem. Řád Maltézských rytířů spolu s Maltézskou pomocí uspořádal slavnostní oběd pro lidi bez domova.
Přichází milostivé léto pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem. Mají možnost splnit svůj dluh finančně výrazně méně nákladným způsobem.
Dobrovolníci se stali mými přáteli, říká vozíčkář Michal Ondryáš Maltézská pomoc působí v České republice už od roku 2002. Sdružuje dobrovolníky, kteří zdarma pomáhají např. lidem se zdravotním postižením.
Organizace Maltézská pomoc centrum Žatec, prosí dobrovolníky o vytvoření Vánočních přání pro naše klienty.
Maltézská pomoc v šumperku uspořádala koncert Dana Holého v Domově seniorů v Šumperku pro dobrovolníky Maltézské pomoci, a to v pondělí 15. listopadu.