Ve dnech 15. - 21. 7. 2013 pořádalo olomoucké Centrum Maltézské pomoci, o. p. s., v Domašově nad Bystřicí Preventivní prázdninový pobyt pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením.

Ve dnech 15. – 21. 7. 2013 pořádalo olomoucké centrum Maltézské pomoci, o. p. s. v Domašově nad Bystřicí Preventivní prázdninový pobyt […]

Centrum Pardubice se aktivně zapojilo do pomoci obcím postižených povodněmi v první polovině června 2013.

Přípravy a práce v terénu probíhaly za perfektní organizace manželů Zdeňky a Petra Jakešových, kterým tímto velice děkujeme!!

V neděli 19. května odpoledne byl na Výstavišti Flóra v Olomouci připraven zábavný program pro rodiny s dětmi.

Letos, stejně jako v minulém roce, se naše centra v Otrokovicích a Uherském Hradišti zapojila do festivalu demokracie a občanské společnosti pod názvem Zlínské jaro.

A byla to oslava jak má být… Jedlo se, pilo se, dobře se povídalo…

Ve dnech 19. a 20. dubna 2013 proběhl v olomouckém centru Maltézské pomoci vzdělávací kurz pro dobrovolníky moravských center.