Srdečně zveme na tradiční Den otevřených dveří služeb pro rodiny s dětmi, který se bude konat příští týden 6. září v našich prostorách na adrese Wurmova 7, Olomouc. Během celého dne nás můžete navštívit a dozvědět se více nejen o jednotlivých službách, ale také o pěstounské péči a jejím nezastupitelném místě v životech mnoha dětí.

Cestou pohádek je nová kreativní technika práce s rodinou, kterou představí na besedě 6. září v 16:00 spoluautorky Marta Pastuchová a Miroslava Francová. Relaxační a nestresová forma pomáhá dětem i dospělým porozumět náročným životním situacím, kterými procházejí nebo které si s sebou nesou z minulosti. Tematicky zaměřené pohádky umožní členům rodiny podívat se na obtíže pohledem druhých. Při besedě budou představeny knihy a pomůcky, kterou jsou při realizaci ozdravné techniky používány.

Ráda vás uvidím kdykoli během celého dne, stavte se. Pro organizaci besedy, která začíná v 16:00, prosíme, abyste potvrdili svoji účast smskou na 605 946 306 či e-mailem na [email protected].

Za tým pracovnic služeb Doprovázení pěstounských rodin a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Mgr. Jana Jeklová
vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi