Vážení návštěvníci Městské knihovny Neratovice, milí čtenáři a všichni zájemci,

v kouzelný adventní čas vás všechny zveme na povídání o Maltézské pomoci o.p.s. Dozvíte se něco bližšího o tom, jak, komu, proč a kde všude pomáhá Maltézská pomoc.

V neposlední řadě přijde řeč i na to, jak můžete pomoci třeba právě Vy tím, že obětujete část svého volného času někomu, kdo je osamělý a komu chybí přátelská setkávání.

Přijďte proto 1. prosince 2016 v 18.00 hod do Městské knihovny v Neratovicích, těšíme se na Vás!

 

Mgr. Marcela Brodilová a Mgr. Theo Šimko

Maltézská pomoc, o.p.s., centrum Mělník

 

(VeV)