Dopisování s vězni je dobrovolnickým programem, který pod olomouckým centrem Maltézské pomoci funguje již řadu let. Tento projekt vznikl za účelem poskytnutí podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Jeho smyslem je vytvořit dočasnou kladnou vazbu, která by člověka ve výkonu ve výkonu trestu motivovala k návratu zpět ke spořádanému způsobu života a usnadnila také překonání těžkého období a návrat zpět do společnosti.

V současné době je projekt realizován v Olomouci a Brně, celková kapacita je 30 dobrovolníků. Jelikož je o tuto dobrovolnickou činnost velký zájem a zájem je i ze strany osob ve výkonu trestu odnětí svobody, po většinu roku je kapacita naplněna. Nyní 2 dobrovolnice končí a jejich místo nahradí noví dobrovolníci z řad zájemců, kteří čekají na uvolnění kapacity. Dobrovolníci jsou v korespondenčním kontaktu s vězni individuálně, nebo si dopisují ve dvojicích. Ze strany osob ve výkonu trestu odnětí svobody je do projektu aktuálně zapojeno 30 lidí.

Dlouhodobě probíhá spolupráce s vězeňským kaplanem Ottou Brochem působícím ve vazební věznici v Olomouci. Několikrát ročně pro dobrovolníky probíhá supervize, kde mají možnost konzultovat průběh dopisování. Jednou za rok je také realizován vzdělávací kurz, který má dobrovolníky seznámit především s vězeňským prostředím a s riziky, které se v souvislosti s touto dobrovolnickou službou mohou vyskytnout. Vzdělávací kurz je nyní plánovaný na začátek listopadu. Jeho součástí bude exkurze do vazební věznice a neziskové organizace zaměřující se na pomoc lidem propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody.

Více informací o projektu naleznete na http://www.maltezskapomoc.cz/olomouc/dopisovani-s-vezni

 

(JaS)