Projekt Dopisování s vězni je stále realizován v Olomouci a v omezené míře také ještě v Brně. Celková kapacita je 30 dvojic dobrovolníků. O tuto aktivitu je velký zájem, a to jak ze strany dobrovolníků, tak ze strany osob ve výkonu trestu, tedy je po většinu času kapacita projektu naplněna. Dobrovolníci si s vězni dopisují převážně ve dvojicích, zpravidla s jedním klientem, někteří jsou v korespondenčním kontaktu se dvěma uvězněnými. V současné době je do projektu zapojeno 32 osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

Jako každá dobrovolnická činnost s sebou i dopisování může přinášet nejen radosti v podobě dobrého pocitu z pomoci člověku, který ji potřebuje, ale i situace, které jsou nějakým způsobem obtížné. Ke sdílení a podpoře dobrovolníkům slouží supervize, které probíhají zpravidla s vězeňským kaplanem Ottou Brochem, s nímž dlouhodobě spolupracujeme. Jednou za rok je také realizován vzdělávací kurz, jeho součástí bývá také exkurze do některé z věznic, která dobrovolníkům umožní nahlédnout do vězeňského prostředí. Vzdělávací kurz dobrovolníky čeká v druhé polovině listopadu.

Více informací o projektu najdete zde:

Autorka: Jaroslava Stoklasová