Kvalitní vzdělávání je důležitou součástí naší profese a v Brně to nebereme na lehkou váhu. Proto jsme rádi, že se […]
Stejně jako v loňském roce jsme i letos přiložili ruku k dílu a pomohli s úklidem ulice Strančická v pražských Strašnicích a přilehlé točny tramvají […]
Maltézská pomoc na začátku března pořádala zimní preventivně výchovný pobyt. Tento „zimní tábor“ pro děti od 6 do […]
Česká republika se chystá na událost, která propojí dvanáct krajů, stovky organizací a tisíce lidí ve prospěch společného dobra. […]
I letos proběhlo ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně pravidelné velikonoční setkání klientů a pracovníků terénního programu Pomoc lidem […]
Připojte se kromě Zlínského kraje i v Jihomoravském a Olomouckém. Vyzkoušejte si, jaké to je být dobrovolníkem. Autor: Magdaléna Těthalová
V březnu se konal Jarmark neziskovek v rámci Festivalu Jeden svět na Masarykově univerzitě v Brně. Koordinátorka dobrovolnického projektu […]
Maltézská pomoc uspořádá v červenci již 24. ročník Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě. Událost nabídne program speciálně navržený pro osoby […]
Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého sdružilo dobrovolnické organizace v Olomouci a zprostředkovalo možnost představit příležitosti zapojení středoškolákům. Na akci se mimo […]