V půlce ledna se dožila významného životního jubilea klientka jesenické osobní asistence Maruška. Darovali jsme jí knížku s humornými […]