Domov seniorů v Šumperku uspořádal 23. června pro své klienty Zahradní slavnost. Slavnosti se zúčastnilo i několik dobrovolníků Maltézské pomoci z centra […]