V Dětském centru Ostrůvek v Šumperku proběhl 5. června dětský den, který pořádala Maltézská pomoc se svými dobrovolníky.