V Dětském centru Ostrůvek v Šumperku proběhl 5. června dětský den, který pořádala Maltézská pomoc se svými dobrovolníky. Dětí se zúčastnilo pět, musely projít několika stanovišť, které se orientovaly na různé schopnosti. Například kreslení, házení, poznávání zvířat a skákání panáka.
 
 
Všechny děti úkoly splnily a s pomocí dobrovolníků si tyto hry užily. Počasí bylo krásně slunečné, proto byl čas strávený na zahradě příjemnější.
 
 
Děkujeme Dětskému centru za pořádání každoroční akce a také dobrovolníkům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit.
 
 
Autor: Leona Krejčí