Pomohli jsme Domovu seniorů v Šumperku v druhé polovině května s uspořádáním akce Festival rodiny.