Otrokovice Rouška se stala symbolem boje proti koronaviru, symbolem toho, že nám záleží na druhých – nošením roušky […]