Přinášíme informaci o tom, jak proběhla veřejná přednáška o činnosti Maltézské pomoci.