Konferenci organizačně zabezpečuje Maltézská pomoc, centrum Olomouc.