Pomohli jsme při organizaci společné procházky klientů sociálních služeb na Velehradě.