Koordinátoři osobní asistence Maltézské pomoci ze všech našich center se setkávají vždy dvakrát ročně, aby se podrobněji podívali na […]