V pátek 1. dubna byly spuštěny nové webové stránky Maltézské pomoc, o. p. s.