Dne 3. září 2015 proběhlo v Prostějově setkání Maltézské pomoci se studenty Reálného gymnázia.