V sobotu 11. dubna jsme uspořádali pro naše dobrovolníky další prohlídku areálu Strahovského kláštera.