V olomouckých Radničních listech vyšel článek o osobní asistenci Maltézské pomoci, o. p. s., Centra Olomouc.